KamratBladet
 
KamratBladet är föreningens medlemstidning som kommer ut med två nummer/år.


Ansvarig för redaktion och layout är Stefan Gustafsson.
 Ansvarig utgivare är Ordförande för kamrat-föreningen.