Styrelse

Hans Hansson
Ordförande, sekreterare och firmatecknare

Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt

Kontakt Hans Hansson                             Leder administration av
Mobil: 072-210 44 33                                föreningens åtaganden. Skickar
                                                                        kallelser till styrelsemöten samt
                                                                        skriver protokoll. Arkiverar
                                                                        handlingar från styrelsemöten.
                                                                        Ansvar för inkommen post och
                                                                        mail          
                                                                       

Kenneth Narstam
Verksamhetsansvarig
Planerar och leder föreningens verksamhet såsom föredragsafton, filmafton, föreningsresor, studiebesök m m.
Kontakt: Kenneth Narstam
Mobil: 070-520 64 65

 

Per Olin
Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
Kontakt: Per Olin
Tfnnr: 070-295 29 93, hem 035-106713

Thomas Ericsson
Ledamot 
Ansvarig Redaktionskommittén, PR & Kommunikation samt sociala medier

Kontakt: Thomas Ericsson
Mobil: 070-378 24 32

Jan Hjelm
Ledamot Traditionsfrågor 
Ansvarar för frågor som rör Traditionsområdet och museét


Kontakt: Jan Hjelm
Mobil: 073-828 17 43

Patrik Rydell
Ledamot veteranfrågor
MHS-H

Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H
Är föreningens POC gentemot MHS-HKontakt: Patrik Rydell
Mobil: 
 

Stefan Nordgren
Ledamot veteranfrågor FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTSKontakt: Stefan Nordgren
Tfnnr: 070-675 24 45, arbetet 035-266 26 26,
hem 035-21 16 77