Styrelse

Hans Hansson
Ordförande och firmatecknare

Leder och fördelar styrelsearbetet.
Kontaktperson gentemot SMKR.
Representerar föreningen externt.
Kontakt: hans.b.hansson@telia.com
Tfnnr: 072-2104433

Bengt-Åke Andersson
Vice ordförande och ansvarig för verksamhetsplanering
Ansvarar för planering av föreningens verksamheter
Leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro
Kontakt: info@utbs.se

                                                                       Tfnnr: 070-586 0451, hem 035-
                                                                       60451

Hans Hansson
Sekreterare
Leder föreningens administration inkl besökshantering.
Skickar kallelser till styrelsemöten samt skriver protokoll.
Arkiverar handlingar från styrelsemöten.
Ansvar för inkommen post och mail.
Kontakt;hans.b.hansson@telia.com
                                                                       Tfnnr; 072-2104433

Per Olin
Kassör och firmatecknare
För föreningens räkenskaper och kassa
För medlemsmatrikel med stöd av sekreterare
Kontakt: per.olin@bergschold.se
Tfnnr: 070-295 2993, hem 035-106713


Johnny Neinhart
Ledamot och traditionsansvarig
Leder traditionsgruppens arbete.
Ansvarig redaktionskommittén för tidning Kamratbladet.
Kontakt: johnny.neinhart@mil.se
Tfnnr: 070-675 2405, hem 035-59821

Ingmar Stenbeck
Ledamot och v
Stödjer planering av föreningens verksamheter
Medlemsutveckling, rekrytering 
Kontakt:  ingemar.stenbeck@gmail.com
Tfnnr: 070-644 4470, hem 035-40355

Thomas Grevholm
Ledamot veteranfrågor MHS-H
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för MHS-H
Är föreningens POC gentemot MHS-H
Kontakt: thomas.grevholm@mil.se
Tfnnr: 076-6492021

Stefan Nordgren
Ledamot veteranfrågor FMTS
Ansvarar för frågor som rör veteranområdet för FMTS
Är föreningens POC gentemot FMTS
Kontakt: stefan.nordgren@mil.se
Tfnnr: 070-675 2445, arbetet 035-266 2626, hem 035-211677