Påminnelse om årsmötet 2020-03-05 kl 1630-2100

Efterhand som handlingarna blir klara kommer årsmöteshandlingarna att laddas upp på menyn ORGANISATION/Årsmöte 2020. Vi kommer inte att trycka upp papperskopier till årsmötet. Det åligger den enskilde att ta ut de dokument man anser man vill ha i papperskopia till årsmötet. Alla handllingar kommer att visas på storbilden efterhand som årsmötet framskrider enligt agendan.
Glöm ej att anmäla ert deltagande på info@fkvf.se senast den 22 februari. Ange namn och personnummer för inpassering samt om ni avser delta i middag på anmälan.

Nyhetsarkiv

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/museimajoren-de-nya-teorierna-om-rod-niklas-ar-trovardiga

Senaste nyheter