Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vi blir lite nostalgiska och ser filmen "Landa där ni kan" som beskriver vad som hände när 8 st B18 var tvugna att nödlanda i Härnösandsområdet. Filmen är ca 40 minuter. Efter det tittar vi på filmen "Vinterövning Orsa" vilken tar ca 15 minuter. Efter det intar vi en liten enkel måltid.
Vi träffas i vårt styrelserum under matsalen på FMTS kl 1800-2000. Anmälan måste ske före den 20 oktober och innehålla namn, personnummer så att inpassering kan ordnas. Vid för få deltagare ställs filmaftonen in. Era anmälningar kan ni maila på flygkamrat@spray.se

D

Läs hela inlägget »
2017-10-19
Mässföreningen bjuder till Gåsamiddag
2017-10-11
Mickedala mässförening inviger den nybyggda baren
2017-10-02
SMKRs regionala möte väst
2017-09-21
Styrelsemöte idag 2017-09-21

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

Kungliga Hallands flygflottilj, F 14
 
Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.

Kamratföreningen öppen för samarbete med Mickedala mässförening och mässällskap.

Kamratföreningens medlemmar har fått en inbjudan av Mickedala mässförenings ordförande Jörgen Sävmark om att delta i deras arrangemang.

Mässällskapet tillsammans med förbanden avser att återta förlorad mark inom mässverksamheten.

Just nu pågår en ombyggnad av övervåningen på Konvaljmässen till att bli en PUB som Mickedala mässällskap kommer att driva.
Kamratföreningesn medlemmar är välkomna att söka medlemsskap i mässällskapet(kostar 200:-/år) men är även välkomna även om man inte är medlem på deras olika arrangemang.

I närtid, onsdag den 11 oktober från kl 1700, ordnas det en pubkväll med musikqiuz.
Mässällskapet ordnar även en traditionell gåsmiddag den 18 november.
Lillejul enligt gammal tradition ordnas den 19 december.
Kamratföreningens medlemmar kan även följa med på den årliga bussresa till Bordershop som mässällskapet arrangerar.

Tag del av mässsällskapets arrangemang på deras Facebooksida - sök på Mickedala mässällskap så kommer ni till Facebooksidan.
Kamratföreningen kommer även att lägga ut mässällskapets arrangemang här på vår hemsida.
Då byggnaden ligger på skyddsområde gäller att man anmäler sig och söker om inpassering. Se sällskapets Facebooksida
 

Nordiskt kamratförenings-möte i Halmstad i juni 2017

Den 12 maj så deltog jag i  det sista stora planeringsmötet inför träffen med de Nordiska kamratföreningarn den 14-19 juni 2017  i Halmstad.

Ca 225 representanter från kamratföreningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark träffas på Lv 6 mellan den 14-19 juni.

Det finns ett omfattande program för deltagarna.

Onsdag den 14 juni är ankomstdag med incheckning och inkvartering på programmet.

De 15 juni så genomförs kransnedläggning vid veteranstenen i Norre Katts park följt av en marsch till torget där borgmästaren i Halmstad tar emot. Under eftermiddagen visar Lv 6 upp sig med materielutställning, föredrag om luftvärn och besök på garnisionsmuseét.

Fredagen den 16 juni så delas deltagarna upp. Hälften åker ned till hamnen och får en genomgång av korvetten Sundsvall som lägger till ute i Halmstads hamn. Den andra hälften sätter sig i bussar för transport till Ängelholm ocg flygmuseét där. Efter lunch så skiftar man täter.

Lördagen den 16 juni är FMTS dag att visa upp sig på. Hkp 14, flygledarsimulatorn, Materieldemonstration av stridsfordon, flygteknisk utbildning inkl JAS 39, ledningssystem, kraftförsörjning och en genomgång av 1. tekniska bataljonen samt besök på R3 (räddning, röjning och repartion) får deltagarna ta del av. Lite flyguppvisning blir det med en del äldre propellerflygplan.

På lördagskvällen avhålls högtidsmiddag i Lv 6 matsal för deltagarna.

Söndag den 19 juni är tid för återlämning av materiel, städning och hemtransport

Minnesceremoni på Kullaberg med anledning av flygolyckan 1956

Den 4 mars 1956 flög fyra Vampireplan från Halmstad i dimma rakt in i Kullaberg. Alla piloterna omkom, däribland divisionschefen Sigurd Ahlqvist.

Idag 61 år senare samlades anhöriga, flygkamrater och andra inblandade i räddningsarbetet vid flygkraschen en liten bit från själva nedslagsplasen för att högtidhålla minnet av dessa fyra piloter Kn Nils Ahlqvist, Fänrik Ulf Armtoft, Fältf 2 gr Tage Gusatfsson och Fältf 2 gr Karl-Axel Persson.

Ett 40-tal anhöriga hade mött upp. Bland deltagarna syntes general Bert Stenfelt som mött upp till minnesstunden. Även lokalpressen från nst/hd fanns på plats. Ceremonin inleddes med att Per Sjögren från Kullabergshembyggdsförening hälsade alla välkomna. Därefter spelade våra två musiker två psalmer. Ordförande i Flottiljområdets kamrat och veteran förening höll sen ett kort minnestal över händelsen. Efter en tyst minut och ett tapto så avslutades själva ceremonin med att 2 JAS flygplan från F17 gjorde en överflygning och hedrade sina förolyckade flygkamrater. Denna avslutning var mycket uppskattad av de närvarande anhöriga. Ordföranden riktade ett varmt tack till C F 17 för hans välvilja att stödja denna minnesstund med en överflygning.
För de som orkade och ville vidtog sen en promenad till själva nedslagsplatsen. Övriga tog sig till Kullens fyr där hembygdsföreningen bjöd på kaffe och en titt inne i fyren där det hängde ett antal tavlor som påminnde om flygolyckan.

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56