Ordförande har ordet
Jag kommer då och då att skriva om saker som händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
 

Vacker bild över Flottiljområdet med banan
Vacker bild över Flottiljområdet med banan

Den 8 mars så genomför vi årsmöte i Kamratföreningen. Platsen är by 11 på FMTS och börjar kl 1630.

Först får vi lyssna på Överste Klintäng som håller ett föredrag om det nya Totalförsvaret kl 1630-1715.
Därefter vidtar årsmöte mellan kl 1715-1800.
Klockan 1815 så har vi förflyttas oss till Konvaljmässen där vi intar en "krigarmiddag". Vi beräknas sluta ca kl 2030.

Glöm inte att anmmäla er till årsmötet. Under menyn Organisation/Kontakt kan ni anmäla er. Fyll i namn, personnummer (för inpasseringen) samt om ni avser delta i middagen efter årsmötet.
Sista anmälningsdag är den 23 februari.

Läs hela inlägget »
2018-02-15
Länk till Sveriges Militära Minnesmärken SMM
2018-02-09
FMTS vapensköld
2018-02-08
MHS -H vapensköld
2018-02-05
Styrelsemöte genomfört 5 februari 
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS
A32 på pinne framför matsalen inne på FMTS

Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap

MHS-H SOU elever under ordergivningsträning MHS-H SOU elever under ordergivningsträning

 Grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen. Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation. 1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling. F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004. I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS. 

Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem
Teknik utbildning fordon pågår på FMTS Marksystem

Rekryteringsinsats på FMTS
Idag hade jag förmånen att få tala till FMTS personal i samband med deras personal-orientering. Syftet med min presentation av Flottiljområdets kamrat- och veteranförening var att försöka få några aktiva ur FMTS att gå med i kamratföreningen. Idag är vi 285 medlemmar och förvaltar arvet efter F14, FMHS, FOHS samt dagens två förband FMTS och MHS-H. Vi borde kunna var många fler medlemmar med tanke på hur många anställda det har funnits vid alla dessa förband. Jag hoppas jag väckte intresset hos några att ta steget att bli medlem  i kamratföreningen.

 

Innan min egen presentation så hade jag förmånen att få lyssna till läget i Försvarsmakten som C FMTS berörde i sitt inlednings-anförande. Därefter vidtog en läges-presentation från respektive enhetschef. Jag kan bara konstatera att det hänt mycket på FMTS på de 4 år som jag varit pensionär. RALS och FM VIND var ytterligare presentationer innan jag själv fick äntra scenen för min presentation av kamratföreningen. Samlingen avslutades med att det delades ut ett antal medaljer till soldater samt NOR för de som inte haft möjlighet att delta i St Nikolai kyrka före jul.
Det hela avslutade med en stunds trevlig samvaro kring en kaffekopp med tillbehör.
/Ordf.


Med tunnan i Kongo
15 av kamrat-föreningens medlemmar samlades den 23 november i klubbrummet för att ta del av Karl Olof Edmans berättelse om sin tid som flygtekniker i det svenska F22 förbandet som sattes in i Kongo under Kongokrisen 1960-1963.

C-O rubrik på berättelsen var med ”Tunnan i Kongo”.
För att friska upp deltagarnas historiska minne inledde C-O med en kort redogörelse för orsaken till konflikten i Kongo som fick FN att skicka trupp dit hösten 1960.
Patrice Lumumba styrde den centrala regeringen i landet mot utbrytarprovinsen Katanga med Moise Thombe som ledare. Katanga var en rik provins på guld och diamanter som Katangas ledare Moise Thombe inte ville dela med resten av Kongo.

FN hade bett ett antal länder att bidra med trupp och flyg. Inledningsvis var Sverige rätt avvaktande men efter att FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld blev nedskjuten över Kongo så ändrades den svenska inställningen till att delta med flyg i FN missionen i Kongo. Även Indien och Etiopien hade fått förfrågan om att sända flyg till Kongo.

Sverige valde att skicka 5 st. J29B som var på väg ut ur krigsorganisationen då Sverige höll på att ombeväpna till J35 Draken.
C-O som precis muckat från F21 och skulle börja som hjälptekniker skickade in en ansökan till FN uppdraget i Kongo.  Beslutsvägarna var korta som följande beskrivning av händelseförloppet ger;
- 18/9 Hammarsköld skjuts ned över Kongo
- 20/9 C-O postade ansökan till att delta i Kongo
- 23/9 Telefon samtal från F21 till C-O som sa att Edman skulle till Kongo
- 25/9 Utrustar på F21 för uppdraget
- 26/9 Flyger till F8 för vidare färd mot Kongo
- 28/9 Ombaserar markpersonal till Kongo
- 30/9 J29B påbörjar färden mot Kongo
Markpersonal i två amerikanska C-130 och de flygande enheter hoppade sen bock på sin väg från Sverige ned till Kongo. Färden gick via F10-Tyskland-Italien-Grekland-Libyen-Egypten-Etiopien-Sudan-Kongo.

När man flög in över Kongo flög C-130 lågt för att visa hur landet såg ut för passagerarna. De blev då träffade av finkalibrig eld som slog ut en av motorerna men man landade lyckat i Leopoldville den 4/10.

4 dagar senare så ombaserade F22 till sin hemmabas där det vidtogs åtgärder såsom spridning av J29 och materiel i flygplanvärn som byggdes. Förhållandena var i många fall rätt primitiva. Man tvingades att åka en mil för att hämta flygbränsle men det fanns inga riktiga tankbilar utan man byggde med hjälp av två tankar för C-130 upp en tanklastbil.

F22 var nu etablerat och bestod av 24 flygtekniker och 6 piloter som alla var flygingenjörer då fältflygarna hemma i Sverige inte kunde undvaras för detta uppdrag. I F22 förbandet ingick också en radaranläggning - PS-41.


Redan på denna tid var svenska flygvapnet resurssnålt. Indien som deltog i insatsen hade 5 st. Canberra (bombplan) men där krävdes det en insats av 100 st. på marken för att hålla dem i luften.

Uppgiften för flygstyrkan var inledningsvis patrulluppdrag längs gränsen till provinsen Katanga. Katangas flyg bestod av 3 st. Fuga Magister. Några regelrätta luftstrider mellan Katangas Fuga Magister och de svenska J 29 förekom inte. 

C-O berättade om många otäcka incidenter mellan FN personal och den inhemska nationella armen, ANC, och utbrytardelen Katangas arme som kunde gått riktigt illa. Bland annat dödades 13 italienska piloter då de landa på en av flygbaserna där ett basområde för ANC fanns.

Den 5/11 ombaserade F22 till Kaminabasen och blev direkt insatta i anfall på två ställen i Katanga nämligen mot Kolwezi och Jadotvill. Man flög 4 pass om dagen med 4 fpl i 14 dagar mot mål i Katanga. Det gick åt mycket ammunition men då det Indiska bombplanet Canberra hade samma akan som J29 så lånades det ammunition av Indierna som hade gott om ammunition.

J 29 uppdrag övergick från patrulluppdrag till rena attackuppdrag. Med attackraketer och akan så anfölls markmål. Under 70 stridsuppdrag så avlossades 127 raketer där alla briserade i målen samt 17072 akanskott.

Fick det svenska flyget några förluster?

J29 landade med kulhål i vingar flygplankropp och huv som teknikerna fick åtgärda på plats.
1 flygtekniker dog då han medföljde ett annat plan som kraschade. Dock så hade den svenska bataljonen på plats större förluster. 16 svenskar miste livet i striderna med under FN insatsen i Kongo.

I st. J29 gick förlorad fast inte i strid. F22 blev inspekterade av generalmajor Peyron. Då Öv. Lampell och generalmajoren skulle genomföra en flygning över närområdet uppstod dåligt väder vilket omöjliggjorde landning. General Peyron försökte landa men missade banan och plöjde ned i marken vid sidan om och en J29 blev satt ur flygande skick.

Hösten 1962 ökade intensiteten i krigföringen. F22 begärde förstärkning och erhöll 2 S29 samt ytterligare 4 st J29B. Etiopiska flygplanen flög inte mycket och då ett av flygplanen försvann så åkte de andra 4 planen tillbaka till Etiopien. Samtidigt så tog även Indien hem sina flygplan.

F22 var det enda utländska jaktflygförband från december 62 till feb/mars 63 under en väldigt hektisk period med mycket stridigheter mellan de olika kontrahenterna.

Kamratföreningen tackade C-O för en mycket intressant berättelse. Kvällen avslutade under livliga diskussioner bland deltagarna under intagande av en lättare förtäring.
Hans Hansson
Ordförande

Nordiskt kamratförenings-möte i Halmstad i juni 2017

Den 12 maj så deltog jag i  det sista stora planeringsmötet inför träffen med de Nordiska kamratföreningarn den 14-19 juni 2017  i Halmstad.

Ca 225 representanter från kamratföreningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark träffas på Lv 6 mellan den 14-19 juni.

Det finns ett omfattande program för deltagarna.

Onsdag den 14 juni är ankomstdag med incheckning och inkvartering på programmet.

De 15 juni så genomförs kransnedläggning vid veteranstenen i Norre Katts park följt av en marsch till torget där borgmästaren i Halmstad tar emot. Under eftermiddagen visar Lv 6 upp sig med materielutställning, föredrag om luftvärn och besök på garnisionsmuseét.

Fredagen den 16 juni så delas deltagarna upp. Hälften åker ned till hamnen och får en genomgång av korvetten Sundsvall som lägger till ute i Halmstads hamn. Den andra hälften sätter sig i bussar för transport till Ängelholm ocg flygmuseét där. Efter lunch så skiftar man täter.

Lördagen den 16 juni är FMTS dag att visa upp sig på. Hkp 14, flygledarsimulatorn, Materieldemonstration av stridsfordon, flygteknisk utbildning inkl JAS 39, ledningssystem, kraftförsörjning och en genomgång av 1. tekniska bataljonen samt besök på R3 (räddning, röjning och repartion) får deltagarna ta del av. Lite flyguppvisning blir det med en del äldre propellerflygplan.

På lördagskvällen avhålls högtidsmiddag i Lv 6 matsal för deltagarna.

Söndag den 19 juni är tid för återlämning av materiel, städning och hemtransport.
/Ordf.

Rekryteringsinsats på MHS-H

Idag den 5 februari så hade jag fått möjlighet att närvara på MHS-H personalorientering. 
Syftet var detsamma som på FMTS - rekrytera nya medlemmar till Kamratföreningen.
Jag fick inleda personalorienteringen med mitt lilla föredrag om Kamratföreningen och varför man skall vara medlem.

Efter min presentation så gick C MHS-H igenom en del aktuella frågor rörande Försvarsmakten. Personalorienteringen slutade med att vi fick lyssna till mj Jacob Flodens beskrivning från sin tid som stabsofficer i internationell tjänst. 
/Ordf.

 

Höstens film-afton genom-förd
Kamratförening bjöd in till höstens filmafton. 10 stycken av våra medlemmar hörsammade kallelsen och samlades i klubbrummetden 26 oktober för att se på  filmen "Landa där ni kan" som beskriver vad som hände när 8 st B18 var tvungna att nödlanda i Härnösandsområdet då de mötte dåligt snöoväderpå vägen till vinterövning på Kalixfors söder om Kiruna. 7 av B18 planen lyckades landa även om de flesta blev demolerade vid landningen på sjöar, hav och i övrig terräng. Ett av B18 hördes aldrig av och har än idag inte hittats. 
Filmen "Vinterövning Orsa" avslutade filmafton. Filmen beskrev när F14 med flygdivision upprättade en flygbas på Orsasjön 1949. Filmen visar verkligen att även Flygvapnet tidigt var fältmässiga och har så över tiden förblivit med nyttjande av vägbaser ute i vårt avlånga land. Från en snötäckt sjö plogades det fram två korsande banor. Underhåll och övningar som bombfällning skedde sen från denna tillfälliga upprättade bas på sjöisen utanför Orsa. 
Kvällen avslutades med trevliga diskussioner och gemenskap under intagande av en landgång. Jag passade också på att fråga de närvarande vilka aktiviteter som man vill ha i framtiden. En hel del goda förslag dök upp som styrelsen får bearbeta.
Jag vill rikta ett tack till Jan Hjelm för att ha grävt fram filmerna och till Bengt Åke Andersson för att ordna den efterföljande måltiden. 
Vi ses den 23 november kl 1800 i klubbrummet då Carl Olof Edman skall berätta om "Med J29 i Kongo".
/Ordf.

Kamratföreningen öppen för samarbete med Mickedala mässförening och mässällskap.

Kamratföreningens medlemmar har fått en inbjudan av Mickedala mässförenings ordförande Jörgen Sävmark om att delta i deras arrangemang.

Mässällskapet tillsammans med förbanden avser att återta förlorad mark inom mässverksamheten.

Just nu pågår en ombyggnad av övervåningen på Konvaljmässen till att bli en PUB som Mickedala mässällskap kommer att driva.
Kamratföreningesn medlemmar är välkomna att söka medlemsskap i mässällskapet(kostar 200:-/år) men är även välkomna även om man inte är medlem på deras olika arrangemang.

I närtid, onsdag den 11 oktober från kl 1700, ordnas det en pubkväll med musikqiuz.
Mässällskapet ordnar även en traditionell gåsmiddag den 18 november.
Lillejul enligt gammal tradition ordnas den 19 december.
Kamratföreningens medlemmar kan även följa med på den årliga bussresa till Bordershop som mässällskapet arrangerar.

Tag del av mässsällskapets arrangemang på deras Facebooksida - sök på Mickedala mässällskap så kommer ni till Facebooksidan.
Kamratföreningen kommer även att lägga ut mässällskapets arrangemang här på vår hemsida.
Då byggnaden ligger på skyddsområde gäller att man anmäler sig och söker om inpassering. Se sällskapets Facebooksida 
/Ordf.

Minnesceremoni på Kullaberg med anledning av flygolyckan 1956

Den 4 mars 1956 flög fyra Vampireplan från Halmstad i dimma rakt in i Kullaberg. Alla piloterna omkom, däribland divisionschefen Sigurd Ahlqvist.

Idag 61 år senare samlades anhöriga, flygkamrater och andra inblandade i räddningsarbetet vid flygkraschen en liten bit från själva nedslagsplasen för att högtidhålla minnet av dessa fyra piloter Kn Nils Ahlqvist, Fänrik Ulf Armtoft, Fältf 2 gr Tage Gusatfsson och Fältf 2 gr Karl-Axel Persson.

Ett 40-tal anhöriga hade mött upp. Bland deltagarna syntes general Bert Stenfelt som mött upp till minnesstunden. Även lokalpressen från nst/hd fanns på plats. Ceremonin inleddes med att Per Sjögren från Kullabergshembyggdsförening hälsade alla välkomna. Därefter spelade våra två musiker två psalmer. Ordförande i Flottiljområdets kamrat och veteran förening höll sen ett kort minnestal över händelsen. Efter en tyst minut och ett tapto så avslutades själva ceremonin med att 2 JAS flygplan från F17 gjorde en överflygning och hedrade sina förolyckade flygkamrater. Denna avslutning var mycket uppskattad av de närvarande anhöriga. Ordföranden riktade ett varmt tack till C F 17 för hans välvilja att stödja denna minnesstund med en överflygning.
För de som orkade och ville vidtog sen en promenad till själva nedslagsplatsen. Övriga tog sig till Kullens fyr där hembygdsföreningen bjöd på kaffe och en titt inne i fyren där det hängde ett antal tavlor som påminnde om flygolyckan.
/Ordf.

 • Jan Svensson • 8 december 2017 21:26:02
  Verkligen trevligt med en hemsida. Jag gjorde dels värnplikten på F14 därefter teknikerutbildning 1963-1964 och flygplanmästareutbildning 1968-1969 så det finns härliga minnen att tänka tillbaka på. Karl-Olof Edman och jag tillhörde samma omgång synd att man inte var på plats när han berättade om tiden i Kongo.
 • Kul att du tycker att vår hemsida är bra. I den digitaliserade värld som vi lever i så är den en utmärkt sätt att kommunicera ut nyheter m m om vad som händer i Kamratföreningen. Jag var själv med och lyssnade på Karl Olov Edman och det var jätteintressant så du missade faktiskt något men det kommer fler tillfällen att delta i våra aktiviteter så det är bara att anmäla sig. 2018 års verksamhet finns i kalendariet på hemsida samt på sista sidan i Kamratbladet som just nu når våra medlemmar via posten.
  Hans Hansson
  Ordförande

  8 december 2017 22:54:15

 • Sven Hallberg • 21 augusti 2017 23:59:35
  Vi.. trettio, unga grabbar.Blev anställda 1967 på FSS i Halmstad. Jag var 16 år då, men har blivit kvar i Halmstad sedan dess. Vi gamla gubbar hade en återträff för fem år sedan på Off.mäss F14.Jag skulle önska att vi fick en ny återträff nu. Det annorlunda var att vi ryckte in den 1 SEP 1967, Tre dagar innan Sverige gick över till högertrafik. Hå håjaja...Vad tycker du ? Ska jag söka efter dom överlevande och höra om dom vill träffas igen. Jag har kontakt med en del via FB, men resten är spridda över landet. 50 år är ändå lång tid och vi är lika mycket " gubbar " allesammans. Vad gör jag ? Det skulle vara kul att träffas igen.


 • Hej Sven,
  Roligt du hittat fram till vår hemsida. Självklart tycker jag att du skall satsa på att försöka få ihop ert gamla gäng för en återträff igen. Om du lyckats samla dem så kontakta FMTS för de praktiska åtgärderna såsom inpassering , lån av mäss m m. Om ni kommer så hör av er så ordnar kamratföreningen en visning av museét/Hans Hansson Ordförande

  22 augusti 2017 07:55:59

 • Bo Lennhammar • 21 juni 2017 20:36:54
  Vi har ju båda varit på FOHS. Jag skaffade flagga och stång samt marsch och Ni gav mig en fantastisk tavla som jag ser på mitt kontor. Jag är medveten om att ständig medlem är som att kissa på sig. Det är bra för stunden men efterhand som tiden går så är det ingen bra affärsmetod för de överlevande. Jag bidra nu med en ytterligare insats som också innebär ett tack till Dig och styrelsen för Ert engagemang och att Ni någon gång hissar FOHS fana och spelar dess marsch.
  Mvh Bo Lennhammar
 • Hej Bo. Trevligt att höra av dig. Ja tiden på FOHS är ett bestående minne. Vi åstadkom mycket med en fantastisk stämning bland alla medarbetare. Du gav mig ett uppslag. Jag skall se om jag får tag i de marscher som de olika förbanden haft med avsikt att lägga in dem på hemsidan om det går. Jag får undersöka den saken. Min avsikt är också att försöka få igång lite fler aktiviteter för medlemmarna. I år så kör vi enligt plan och planererar för en utvidgning 2018.

  22 juni 2017 07:51:31

 • Mats Svensson • 8 juni 2017 23:24:01
  Trevligt att återvända till F14. Genomförde signaltjänstutbildningen vid FSS 1968-1970. Har därefter vid flertal tillfällen besökt framförallt FMTS både som elev och lärare.
  Nu pensionär från F 17.
 • Roligt att du hittat till vår hemsida och skrev på den. Alltid roligt att höra av intresserade. Hoppas du får fler tillfällen att återvända till halmstad och Flottiljområdet även nu när du är pensionär/ Hans Hansson Ordförande

  9 juni 2017 13:43:42

 • Thomas Ericsson • 22 maj 2017 19:26:19
  Mycket väl utfört arbete. Hittade endast detaljer.
  Kika gärna in på http://www.halmstadsportscarevent.se
  Det är mitt alster och där kan du kanske hitta lite inspiration?
 • Tack för dina kommentarer Thomas. Skall kika in på er hemsida för lite inspiration

  23 maj 2017 07:00:56